REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3368
Tytuł: Withdrawal from a contract transferring the ownership of real estate
Autorzy: Matys, Justyna
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 107-112
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Zagadnieniem wywołującym kontrowersje oraz spory, zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, jest problematyka odstąpienia od umowy przenoszącej własność nieruchomości, a przede wszystkim skutków prawnych takiej czynności. Tematyka dotyczy wzajemnego stosunku i wpływu prawa zobowiązań na instytucje prawa rzeczowego: czy istniejący stosunek rzeczowy i reglamentacje wynikające z prawa rzeczowego mogą modyfikować, czy wręcz wykluczać możliwość stosowania postanowień prawa zobowiązań w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest nieruchomość. Problematyka ta stała się przedmiotem szeregu wypowiedzi Sądu Najwyższego, w stosunku do których przedstawiciele doktryny nie wypracowali jednoznacznego stanowiska. W kwestii skutków prawnych należy zaaprobować przeważający pogląd, że rozwiązanie umowy wywołuje skutek obligacyjny – zobowiązanie nabywcy do przeniesienia własności z powrotem na zbywcę. Konieczne jest zawarcie umowy przenoszącej własność, nie ma przeszkód, aby obie umowy o rozwiązanie umowy zobowiązującej i o przeniesienie własności zostały zawarte w jednym akcie notarialnym.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3368
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Matys.pdf156,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.