REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3367
Tytuł: Acquiring real estate’s ownership through acquisitive prescription
Autorzy: Kosior, Piotr
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 98-106
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Zasiedzenie prowadzi do nabycia własności przez nieuprawnionego samoistnego posiadacza danej rzeczy wskutek faktycznego wykonywania tego prawa przez oznaczony w ustawie czas, z czym wiąże się jednoczesna utrata prawa własności przez dotychczasowego właściciela. W ten sposób dochodzi do uzgodnienia długotrwałego stanu faktycznego władania rzeczą ze stanem prawnym, co prowadzi do ustabilizowania stosunków własnościowych. Przedmiotem zasiedzenia może być przede wszystkim prawo własności (rzeczy ruchomych i nieruchomości), ale także służebność gruntową, czy użytkowanie wieczyste. W praktyce jednak instytucja zasiedzenia znajduje najszersze zastosowanie dla nabycia w tej drodze własności nieruchomości. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje z mocy prawa, a formalnym potwierdzeniem tego faktu jest orzeczenie sądu powszechnego.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3367
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Kosior.pdf158,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.