REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3366
Tytuł: Perpetual usufruct as a form of real estate management
Autorzy: Radel, Krzysztof
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 90-97
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: W artykule zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące instytucji użytkowania wieczystego w polskim systemie prawa. Przede wszystkim zaprezentowano problematykę charakteru prawnego użytkowania wieczystego, wskazano na przedmiot użytkowania wieczystego, a także podmioty na rzecz, których może zostać one ustanowione. Inne poruszane zagadnienia dotyczą m.in. możliwych sposobów nabycia użytkowania wieczystego oraz niezbędnych elementów, które prowadzą do jego ustanowienia, a także treści prawa użytkowania wieczystego, związanych z tym uprawnień i obowiązków użytkownika wieczystego oraz przysługujących mu środków ochrony prawnej. Osobnym omówionym zagadnieniem jest charakter prawny budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. W artykule przedstawione zostało także użytkowanie wieczyste jako prawo czasowe i odpłatne. Ukazano ramy czasowe, na jakie użytkowanie wieczyste może zostać ustanowione, możliwość przedłużania tego okresu oraz poruszono podstawowe kwestie dotyczące rodzaju opłat przewidzianych prawem za użytkowanie wieczyste i sposób ich wymiaru.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3366
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Radel.pdf195,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.