REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3365
Tytuł: The superficies solo cedit principle in Polish civil law
Autorzy: Drozdowska, Urszula
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 85-89
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Artykuł wyjaśnia na czym polega zasada Superfi cies solo cedit oraz przedstawia na gruncie prawa cywilnego zastosowanie tej wywodzącej się jeszcze z prawa rzymskiego zasady. W polskim prawie cywilnym zasadę tę wypowiada art. 48 i 191 KC. W myśl pierwszego z cytowanych przepisów, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Z kolei art. 191 KC stanowi, iż w razie połączenia rzeczy ruchomej z nieruchomością, w taki sposób, że stała się ona częścią składową gruntu, własność tej nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą. Publikacja omawia także wyjątki od wyżej wymienionej zasady. W szczególności przepisy kodeksu cywilnego tj. art. 235, art. 272, art. 279 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3365
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Drozdowska.pdf170,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.