REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3349
Tytuł: Analiza dostępu do liniowej infrastruktury ochrony środowiska w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego)
Inne tytuły: Analysis of access to linear infrastructure of environmental protection in Poland (with particular consideration to Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)
Autorzy: Witkowska-Dąbrowska, Mirosława
Napiórkowska-Baryła, Agnieszka
Manuel De Jesus, Ilisio
Słowa kluczowe: infrastruktura liniowa
ochrona środowiska
zrównoważony dostęp
tempo zmian
linear infrastructure
environmental protection
sustainable access
pace of change
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 154-167
Abstrakt: Celem badań była analiza wskaźników dotyczących dynamiki zmian dostępu do liniowej infrastruktury ochrony środowiska na obszarach wiejskich i miejskich w latach 2002-2012, w kontekście zrównoważonego rozwoju. Badaniami objęto obszary położone na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Zakres czasowy objął lata 2002-2012. Na podstawie zgromadzonych danych obliczono wskaźniki i indeksy charakteryzujące równoważenie rozwoju w aspekcie środowiskowym. Dzięki ich wynikom zauważono sukcesywny wzrost dostępności do sieci liniowej na terenach wiejskich, jednak tempo zmian w wielu przypadkach spadało w kolejnych latach. Nie stwierdzono wyraźnych odstępstw wyników dla województwa i kraju.
The objective of the research was to analyse indicators concerning the changes in the access to the linear infrastructure of environmental protection in rural and urban areas from 2002 to 2012 in the context of sustainable development. The research covered Poland, with particular consideration to Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. On the basis of collected data, indicators and indexes relevant for sustainable development in the environmental context were estimated. The results reveal a gradual increase in access to water mains in rural areas, however, in many cases the pace of change decreased in the following years. No distinct divergence of results was observed in the voivodeship or the country.
Afiliacja: Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Agnieszka Napiórkowska-Baryła - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilisio Manuel de Jesus – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: Mirosława Witkowska-Dąbrowska: m.witkowska@uwm.edu.pl
Agnieszka Napiórkowska-Baryła: agnieszka.baryla@uwm.edu.pl
Ilisio Manuel de Jesus: imdj@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3349
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Mirosława WITKOWSKA.pdf377,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.