REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3347
Tytuł: Wybrane instytucjonalno-administracyjne uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim
Inne tytuły: Selected institutional and administrative determinants of life quality in Zachodniopomorskie Voivodeship
Autorzy: Kryk, Barbara
Słowa kluczowe: jakość życia
infrastruktura socjalna
pomoc społeczna
bezpieczeństwo publiczne
region
quality of life
social infrastructure
social welfare
public safety
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 122-137
Abstrakt: Czynniki instytucjonalno-administracyjne, które oddziałują na jakość życia, są stosunkowo nowym obszarem jej pomiaru. Wśród nich istotne znaczenie przypisuje się infrastrukturze socjalnej i pomocy społecznej oraz bezpieczeństwu publicznemu. Z tego względu w artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tych zakresach w województwie zachodniopomorskim oraz wskazano, w jakich dziedzinach jest niezbędna poprawa. W opracowaniu wykorzystano metody deskresearch oraz analizy taksonomicznej.
Institutional and administrative factors contributing to the quality of life have been adopted for its measuring only relatively recently. Of major importance are social infrastructure, social welfare, and public safety. The paper presents the results of an assessment conducted in order to determine objective life quality in Zachodniopomorskie Voivodeship in terms of the above-mentioned aspects. The author discusses factors that have contributed to the obtained results, making use of desk research and taxonomic analysis.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: krykb@wneiz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3347
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Barbara KRYK.pdf461,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.