REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3344
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMyszczyszyn, Janusz-
dc.date.accessioned2015-10-20T11:06:01Z-
dc.date.available2015-10-20T11:06:01Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 75-94pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3344-
dc.description.abstractCło wychowawcze jest ciągle ważnym narzędziem polityki handlowej dotyczącym ochrony rozwijających się rodzimych (krajowych) nowych dziedzin gospodarki (przemysłu). Mimo powszechnej krytyki ze strony nurtu klasycznego w ekonomii, należy uznać, że poglądy reprezentowane przez szkoły będące w opozycji, w tym niemieckiej szkoły historycznej i Friedricha Lista, mają swoje solidne podstawy i nie mogą być ignorowane nawet we współczesnej gospodarce. Model ekonomiczny z uwzględnieniem polityki ceł wychowawczych jest właściwy metodologicznie, natomiast może być trudny w realizacji w warunkach realnej gospodarki. Zakładając jednak, że cło wychowawcze jest narzędziem tymczasowym, a docelowym etapem wolna wymiana handlowa, może ono przynieść wymierne korzyści zarówno dla kraju, jak i dobrobytu społecznego świata. Autor zobrazował poglądy ekonomistów szkoły klasycznej i neoklasycznej oraz szkoły niemieckiej odnoszące się do oceny wpływu ceł wychowawczych z wykorzystaniem dobrobytu społecznego. Posłużył się również przykładami liczbowymi dotyczącymi ochrony przemysłu w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Ważnym elementem była analiza polityki celnej Niemiec obejmująca przemysł hutniczy w XIX i początkach XX wieku.pl
dc.description.abstractThe protective customs duty is still an important tool for the protection of trade policy of developing domestic (national) sectors of the economy (industry). In spite of widespread criticism from the classical school of economics, one should admit that the views of its opponents, including the German historical school have a sound basis and cannot be ignored, even in the contemporary economy. The founder of the school, Friedrich List, argues that the protection of an infant industry is necessary for countries at early stages of industrialization. Although the economic model involving protective custom duties is methodologically correct, it can be difficult to implement in a real economy. Assuming, however, that the protective customs duty is a temporary tool, and that free trade is the ultimate aim, it is likely to bring tangible benefits for both the country and the social welfare of the world.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectcło wychowawczepl
dc.subjectszkoła klasycznapl
dc.subjectniemiecka szkoła historycznapl
dc.subjectFriedrich Listpl
dc.subjecteducational dutypl
dc.subjectclassical schoolpl
dc.subjectthe German historical schoolpl
dc.subjectFriedrich Listpl
dc.titleCło wychowawcze w ujęciu szkoły klasycznej i niemieckiej szkoły historycznej z uwzględnieniem niemieckiego przemysłu hutniczegopl
dc.title.alternativeProtective customs duty: the achievements of classical school and historical German school as exemplified by Germany's iron and steel industrypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.03.75.06-
dc.description.Emailjmyszczyszyn@zut.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniepl
dc.description.referencesAdebahr H., Maennig W. 1987 Außenhandel und Weltwirtschaft, Duncker & Humblot, Berlin.pl
dc.description.referencesBahadir S. 1984 Theorien und Strategien der regionalen Wirtschaftsintegration von Entwicklungsländern, Duncker & Humblot, Berlin.pl
dc.description.referencesBairoch P. 1993 Economics and World History – Myths and Paradoxes, Wheatsheaf, Brighton.pl
dc.description.referencesBairoch P. 1982 Industrialization Levels from 1750 to 1980, ,,Journal of European Economic History”, 11.pl
dc.description.referencesBuzek J. 1933 Rozbudowa techniczna żelazo-hutnictwa polskiego w ostatnich 10 latach na tle rozwoju hutnictwa w ogóle, Wydawnictwo E. Mirek i Spółka, Sosnowiec.pl
dc.description.referencesCapie F. 1994 Tariffs and growth: some illustrations from the world economy, 1850-1940, Manchester University Press, Manchester.pl
dc.description.referencesDawson W. H. 1904 Protection in various countries: Germany, King & Son Orchard House Westminster, London.pl
dc.description.referencesDormois J. P. Lains P. 2006 Classical Trade Protectionism 1815-1914, Taylor & Francis e-Library.pl
dc.description.referencesKicking Away the Ladder: The “Real” History of Free Trade, FPIF Special Report, Chang Chang H., December 2003, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ilocarib.org.tt/trade/documents/economic_policies/SRtrade2003.pdf, data wejścia: 15.12.2014].pl
dc.description.referencesKestner F. 1902 Die deutschen Eisenzölle 1879-1900, [in:] Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, G. Schmoller (ed.), Bd. 21, z. 3, Wydawnictwo Druncker und Humblot, Leipzig.pl
dc.description.referencesKrugman P. R. Obstfeld M. 1997 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesKuliszer J. 1961 Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. II, KiW, Warszawa.pl
dc.description.referencesKutz M. 1974 Deutschlands Aussenhandel, Deutschlands Aussenhandel von der Französischen Revolution bis zur Gründung des Zollvereins 1787-1833. Eine statistische Strukturuntersuchung zur vorindustriellen Zeit, Franz-Steiner-Verlag, Wiesbaden.pl
dc.description.referencesLampe M. 2008 Bilateral Trade Flows in Europe, 1857-1875. A new dataset, [in:] Research in Economic History, A. Field, G. Clark, W. Sundstrom (eds.), JAI Press, Bingley.pl
dc.description.referencesMcKee S. 1934 Papers on Public Credit, Commerce and Finance, Colombia University Press, New York.pl
dc.description.referencesMeisner M. 1929 Die Versorgung der Weltwirtschaft mit Eisen und Stahl 1860 bis 1926, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.pl
dc.description.referencesMitchell B. 1988 British Historical Statistics, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesMyszczyszyn J. 2013 Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec 1840-1913, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesOhlin B. 1933 Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesRicardo D. 1957 Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesRynarzewski T. Zielińska-Głębocka A. 2006 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesRynarzewski T. 2003 Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii i praktyce polityki handlu międzynarodowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXV/1.pl
dc.description.referencesSmith A. 1954 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesViner J. 1953 International trade and economic development, Clarendon, Oxford.pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Janusz MYSZCZYSZYN.pdf464 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.