REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3305
Tytuł: Specyfika badania sprawozdania finansowego publicznej szkoły wyższej
Inne tytuły: Audits of financial statements of public universities: their specific nature
Autorzy: Jarzęmbska, Anna
Słowa kluczowe: szkoły wyższe
badanie sprawozdania finansowego
university
audit of financial statements
Data wydania: 2015
Data dodania: 7-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 194-206
Abstrakt: W zróżnicowanym środowisku gospodarczym wiele podmiotów charakteryzuje się szczególnymi cechami sprawozdania finansowego, pomimo stosowania tych samych przepisów ustawy o rachunkowości. Jednym z takich podmiotów podlegających obowiązkowi badania sprawozdania finansowego są publiczne szkoły wyższe. Niniejszy artykuł ukazuje specyficzne, właściwe tylko dla uczelni publicznych obszary, które należy uwzględnić zwłaszcza w przypadku badania sprawozdania finansowego.
In a diversified economic environment, the financial statements of many entities are characterised by certain specific features, even though they operate under the same Accountancy Act as others. Public higher education institutions are among such entities. This paper indicates specific areas, typical of public education research reports, which should be taken into consideration when investigating the financial statements of universities.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.jarzembska@uwb.edu.pl.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3305
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_ Anna Jarzęmbska.pdf304,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.