REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3303
Tytuł: Marki własne sieci handlowych artykułów elektroniki użytkowej
Inne tytuły: Own brands of consumer electronic retail chains
Autorzy: Bilińska-Reformat, Katarzyna
Sztangret, Izabela
Słowa kluczowe: marki własne
sieci elektroniki użytkowej
sieci elektroniki użytkowej
own brands
electronic retail chains
competitive advantage
Data wydania: 2015
Data dodania: 7-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 171-181
Abstrakt: Celem artykułu jest wskazanie roli marek własnych w strategiach asortymentowych sieci elektroniki użytkowej oraz zidentyfikowanie (na wybranych przykładach) działań tych sieci w zakresie ich wprowadzania. Marki własne są rozpowszechnione w handlu artykułami spożywczymi, zaś ich znaczenie znacząco wzrasta również w sieciach elektroniki użytkowej. W artykule wykorzystano: krytyczną analizę literatury, prasowych artykułów sponsorowanych, metodę case study (przeanalizowano działanie amerykańskiej sieci Best Buy, sieci Media Markt i Saturn oraz sieci Tesco) oraz metodę badań bezpośrednich klientów sieci z elektroniką użytkową, których celem było wskazanie czynników zachęcających klientów do dokonywania zakupów. Założono przy tym, że wśród nich dużą rolę odgrywa dostępność marek własnych. W czasach kryzysu gospodarczego sieci elektroniki użytkowej poszukują sposobów budowy przewagi konkurencyjnej. Wydaje się, że wprowadzanie marek własnych pozwala na jej osiąganie, gdyż klienci tych sieci są zainteresowani możliwością dokonywania zakupów sprzętów elektronicznych po niższych cenach. Marki własne stwarzają taką możliwość.
The aim of the paper is to show the role of own brands in assortment strategies of consumer electronic retail chains and to identify best practices in developing own brands by these retailers. In their search for competitive advantage, electronic retail chains modify their assortment strategies by launching their own brands. Using own brands is a well known practice in FMCG retail chains, but it is a relatively new way of attracting the consumers of electronic goods. In the paper, the following methods are used: critical analysis of the literature, case study method (the cases of Best Buy, Media Markt, Saturn, and Tesco are described), as well as direct research into the habits and preferences of customers, whose aim was to identify the factors which encourage them to make purchases. The following assumption was made: own brands play an important role in attracting purchasers. In the time of crisis, the main requirement of customers is to find products at low prices and of medium or high quality. Thanks to the launch of own brands, electronic retail chains try to meet these expectations.
Afiliacja: Katarzyna Bilińska-Reformat – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Izabela Sztangret – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: Katarzyna Bilińska-Reformat: kasiabr@ue.katowice.pl
Izabela Sztangret: izabela.sztangret@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3303
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Katarzyna BILIŃSKA-REFORMAT.pdf310,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.