REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/329
Tytuł: Zróżnicowanie etniczno–kulturowe a kapitał społeczny. Głos w debacie o wielokulturowości
Inne tytuły: Ethno-cultural diversity and social capital. A voice in the debate on multiculturalism
Autorzy: Abłażewicz-Górnicka, Urszula
Słowa kluczowe: ethno-cultural diversity
multiculturalism
social capital
zróżnicowanie etniczno-kulturowe
wielokulturowość
kapitał społeczny
Data wydania: 2012
Data dodania: 21-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XX, 2012, s. 7-20
Abstrakt: The article aims to present the relationship between ethno-cultural differentiation and social capital. It analyses both theoretical accounts and empirical studies conducted in different social settings. The author emphasizes advantages and disadvantages of bonding social capital, i.e. social connections, networks and groups of people similar to each other in terms of socio-cultural characteristics. The analysis outlines different explanations concerning possible negative relationship between ethno-cultural differentiation and bridging social capital.
Afiliacja: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: u.ag@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/329
DOI: 10.15290/pss.2012.20.01
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_20_Ablazewicz-Gornicka.pdf203,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.