REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3271
Tytuł: Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część pierwsza
Inne tytuły: Experienced Space, Created Space: Literary Topographies of Litzmannstadt Getto (Reconnaissance). Part One
Autorzy: Szajnert, Danuta
Słowa kluczowe: space
literary topography
experience
creation
Litzmannstadt Getto
Data wydania: 2014
Data dodania: 2-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 5, 2014, s. 7-28
Abstrakt: In this part of the article I discuss the question of potential relations between the styles of the topography of Litzmannstadt Getto and the situation of the authors of non-fictional and fictional texts devoted to it. I distinguish, for example, records of the space of this ghetto made by those who experienced it (endotopia) as well as those whose creators modeled it from an external perspective: culturally, discursively mediated (exotopia). I state that in non-fictional narrations-testimonies space is ubiquitous, foremost as the figure of closing and enslavement, though basically unrepresented. For only in but a few of them one can find topographies of the Lodz Ghetto understood as involving senses, conducive to visualizations, imaginary reconstruction: descriptions of the organization of this space, its appearance and endemic properties.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Danuta Szajnert, dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się filozofiami, teoriami i praktykami interpretacji ze szczególnym uwzględnieniem problemu intencjonizmu (temu zagadnieniu poświęcona jest m.in. jej książka Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją (teksty i parateksty), 2011), apokryficznością jako swoistym wariantem poetyk intertekstualnych oraz reprezentacjami Zagłady – ostatnio zwłaszcza literaturą związaną z gettem łódzkim. Opublikowała, w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych, wiele artykułów na te tematy.
E-mail: danka@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3271
DOI: 10.15290/bsl.2014.05.01
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2014, nr 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01-Szajnert.pdf211,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)