REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/327
Tytuł: Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw (Uniwersytet Zielonogórski, 11-12 października 2012 r.)
Inne tytuły: New Regionalism? A Research Reconnaissance and an Outline of Perspectives (Uniwersytet Zielonogórski, 11-12 October 2012)
Autorzy: Makarska, Renata
Słowa kluczowe: region
literary regionalism
topographic turn
geopoetics
autobiographical places
regionalizm literacki
zwrot topograficzny
geopoetyka
miejsca autobiograficzne
sprawozdanie
Data wydania: 2012
Data dodania: 21-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 339-347
Abstrakt: The article constitutes a report on the Uniwersytet Zielonogórski conference (11-12 October 2012) initiating a several years-long project devoted to the new take on regionalism in Poland – both in the research in the field of literature and culture, and in lite¬ra¬ry criticism. Analysing the problems dealt with in the papers presented, the author points to the influence on reflection on regionalism of topographic turn, geopoetics, the model of autobiographical place, and post-colonial research.
Afiliacja: Uniwersytet w Tybindze
Opis: Artykuł stanowi sprawozdanie z konferencji, która miała miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim (11-12 października 2012)
URI: http://hdl.handle.net/11320/327
DOI: 10.15290/bsl.2012.03.25
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2012, nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
25-Makarska.pdf76,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.