REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/327
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMakarska, Renata-
dc.date.accessioned2013-12-21T12:37:51Z-
dc.date.available2013-12-21T12:37:51Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 339-347pl_PL
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/327-
dc.descriptionArtykuł stanowi sprawozdanie z konferencji, która miała miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim (11-12 października 2012)pl_PL
dc.description.abstractThe article constitutes a report on the Uniwersytet Zielonogórski conference (11-12 October 2012) initiating a several years-long project devoted to the new take on regionalism in Poland – both in the research in the field of literature and culture, and in lite¬ra¬ry criticism. Analysing the problems dealt with in the papers presented, the author points to the influence on reflection on regionalism of topographic turn, geopoetics, the model of autobiographical place, and post-colonial research.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl_PL
dc.subjectregionpl_PL
dc.subjectliterary regionalismpl_PL
dc.subjecttopographic turnpl_PL
dc.subjectgeopoeticspl_PL
dc.subjectautobiographical placespl_PL
dc.subjectregionalizm literackipl_PL
dc.subjectzwrot topograficznypl_PL
dc.subjectgeopoetykapl_PL
dc.subjectmiejsca autobiograficznepl_PL
dc.subjectsprawozdaniepl_PL
dc.titleNowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw (Uniwersytet Zielonogórski, 11-12 października 2012 r.)pl_PL
dc.title.alternativeNew Regionalism? A Research Reconnaissance and an Outline of Perspectives (Uniwersytet Zielonogórski, 11-12 October 2012)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2012.03.25pl_PL
dc.description.AffiliationUniwersytet w Tybindzepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2012, nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
25-Makarska.pdf76,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.