REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3263
Tytuł: Efekt Cantillona
Inne tytuły: Cantillon Effect
Autorzy: Sieroń, Arkadiusz
Słowa kluczowe: teoria pieniądza
nieneutralność pieniądza
inflacja
ekspansja monetarna
zmiany w podaży pieniądza
efekt Cantillona
cykl koniunkturalny
austriacka teoria cyklu koniunkturalnego
theory of money
non-neutrality of money
inflation
monetary expansion
changes in money supply
Cantillon effect
business cycle
Austrian Business Cycle Theory
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 68-87
Abstrakt: Celem tej pracy jest teoretyczne omówienie efektu Cantillona z uwzględnieniem zarówno aspektu dystrybucyjnego, jak i cenowego. Przedstawiono relacje, jakie zachodzą między tym zjawiskiem a nieneutralnością pieniądza oraz zmianą w podaży pieniądza w ogólności. Analizie poddano także rolę oczekiwań związanych z istnieniem tych efektów. Pokazano również, iż stanowi ono podstawę austriackiej teorii cyklu koniunkturalnej. Jednocześnie wykazano, że ekonomia głównego nurtu ze względu na czynione przez nią nierealistyczne założenia, takie jak to o homogenicznym kapitale, nie jest w stanie należycie uchwycić wagi tego zjawiska.
The aim of this paper is a theoretical discussion of the Cantillon effect, taking into account both the distribution and the price. The author presents the relationship between this phenomenon and the non-neutrality of money, as well as the changes in money supply in general. The role of expectations for these effects is also analysed. Based on the analysis, it is pointed out that the Cantillon effect is a foundation for the Austrian Business Cycle Theory. The author proves that mainstream economics, due to its unrealistic assumptions, such as the assumption of homogeneous capital, is not able to properly grasp the importance of this phenomenon.
Afiliacja: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
E-mail: arkadiusz.sieron@prawo.uni.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3263
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Arkadiusz SIEROŃ.pdf298,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.