REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3247
Tytuł: O roli prawa rzymskiego w kształceniu polskich prawników. Uwagi na marginesie książki Bożeny Anny Czech-Jezierskiej, Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, 309 stron
Inne tytuły: On the role of Roman Law in the Polish lawyers’ education. Comments on the book of Bożena Anna Czech-Jezierska, Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939)
Autorzy: Szczygielski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Roman law
teaching
Polish lawyers
Prawo rzymskie
system nauczania
prawnicy polscy
artykuł recenzyjny
Data wydania: 2014
Data dodania: 16-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 13, Z. 1, 2014, s. 305-325
Abstrakt: The article concerns the role of Roman law in the education of Polish lawyers. The author compares the conditions and methods of teaching the law of ancient Romans at law faculties in Poland during the period between the two World Wars with those of today. In conclusion, the author states that Roman law is undoubtedly one of the most important components of ancient culture, which has exerted a specific influence on shaping the modern world. The study of Roman law offers a possibility of historical perspective on law, enriches students’ knowledge on the theory and dogmatics of law and teaches the ways of legal thinking. It is impossible to comprehensively understand the evolution and functioning of many modern European legal systems, which stem from solutions formerly adopted already in the law of ancient Rome, without the competence derived from the study of Roman law.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: k.szczygielski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3247
DOI: 10.15290/mhi.2014.13.01.16
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2014, tom XIII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MiscHI_2014_13.1_Szczygielski.pdf185,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.