REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3193
Tytuł: Macierzyństwo zastępcze a adopcje – symbioza czy konkurencja?
Inne tytuły: Surrogacy and adoptions – symbiosism or concurence?
Autorzy: Bagan-Kurluta, Katarzyna
Słowa kluczowe: adoption
intercountry adoption
surrogacy
surrogacy agreement
the Hague Conference on Private International Law
adopcja
adopcja międzynarodowa
macierzyństwo zastępcze
umowa o macierzyństwo zastępcze
Haska Konferencja Prawa Międzynarodowego Prywatnego
Data wydania: 2014
Data dodania: 15-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 13, Z. 2, 2014, s. 281-297
Abstrakt: Adoption is an institution as old as the world, created by the Roman law and present in law of almost every state. International adoptions have become popular in the second half of the twentieth century; surrogacy, although already used in ancient times – have become useful together with an artificial human reproduction methods. International adoptions and surrogacy are often regarded as wrong, associated with child trafficking and exploitation of women – hence the restrictions and prohibitions concerning them. Nevertheless, they are still serving the purpose of being a parent. That is why, despite the evil perception, they are considered useful – and therefore they are accepted and used. Will the greater popularity of surrogacy influence the number of international adoptions? Is it possible to introduce international regulation eradicating the risks associated with surrogacy? The article is an attempt to deal with these questions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: kbkurluta@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3193
DOI: 10.15290/mhi.2014.13.02.17
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2014, tom XIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MiscHI_2014_13.2_Bagan-Kurluta.pdf235,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.