REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3128
Tytuł: Weiser Dawidek jako klucz do twórczości Pawła Huelle
Inne tytuły: Weiser Dawidek as the key to the works of Paweł Huelle
Autorzy: Parzych, Małgorzata
Promotor(rzy): Kulesza, Dariusz
Słowa kluczowe: Weiser Dawidek
Huelle
Gdańsk
Mesjasz
Messiah
Data wydania: 2-cze-2015
Data dodania: 21-sie-2015
Abstrakt: Weiser Dawidek jest debiutancką powieścią Pawła Huellego, która została opublikowana w 1987 roku i wzbudziła spore zainteresowanie krytyki. Autor w Weiserze Dawidku opowiedział o fascynacji jedenastoletnich gdańszczan starszym o rok kolegą, najprawdopodobniej Żydem. Dawid stał się dla nich przewodnikiem, generałem, przywódcą. Wakacje, które zapowiadały się jako nudne i nieudane, bowiem gnijące w zatoce ryby, uniemożliwiały dzieciom kąpiel - jedyną rozrywkę robotniczych synów, dzięki Weiserowi stały się cudownym czasem chłopięcych wtajemniczeń. Chłopiec okazał się bowiem niezrównanym inicjatorem zabaw, poskramiaczem dzikich zwierząt i posiadaczem prawdziwej broni. To dzięki Dawidkowi chłopcy odkryli niemiecką przeszłość Gdańska, w latach pięćdziesiątych tabu ukrywane przez propagandowe hasła komunistyczne o powrocie do macierzy. Spędzanie wolnego czasu z żydowskim kolegą sprawiło, że jedenastoletni synowie stoczniowców przeżyli pierwsze metafizyczne rozterki. Pod koniec wakacji Dawid zniknął w ciemnym tunelu nad Strzyżą i nie można do końca ustalić co się z nim stało. Czas, który Paweł, Szymek, Piotr i Elka z nim spędzili sprawił, że stali się dojrzalsi, bardziej dorośli. Powieść Huellego jest utworem wieloznacznym poddającym się różnym odczytaniom: jako powieść obyczajowa, inicjacyjna, polityczna, ale również mesjanistyczna. Uważna lektura Weisera Dawidka potwierdza te strategie interpretacyjne. Książka Huellego jest zapisem historii PRL-u ze szczególnym uwzględnieniem czasu narodzin "Solidarności" oraz traumatycznych przeżyć związanych ze stanem wojennym. Debiutancka powieść Huellego to powieść o doświadczeniach Polaków z przełomowych dla naszego kraju lat osiemdziesiątych. W twórczości po debiucie pozostaje gdański pisarz wierny zasygnalizowanym w Weiserze Dawidku rozwiązaniom estetycznym i problemom. Jest Huelle autorem powieści, sztuk scenicznych, opowiadań i wierszy, ale pomimo takiej obfitości genologicznej swej twórczości pozostaje pisarzem kilku tematów, z których największym jest Gdańsk oraz wpływ historii na życie jednostki. Autor ze szczególnym upodobaniem wchodzi w dyskusje z wielką literaturą europejską, między innymi twórczością Güntera Grasa, Tomasza Manna czy Bohumila Hrabala.
Weiser Dawidek is Paweł Huelle's debut novel, which was published in 1987 and was critically acclaimed very quickly. In Weiser Dawidek Paweł Huelle told a story about the 11-year-old youngsters from Gdansk fascinated by their 12-year-old friend who was probably Jewish. Dawid became their leader, general, guide. Their summer, which was supposed to be boring because of the rotting fish in the bay, which made swimming impossible, thanks to Weser turned out to be a wonderful time of boyish adventures. At the end of the summer Dawid disappeared in a dark tunnel in Strzyża. Furthermore, no one could established what happened to him. The time, which Paweł, Szymek, Piotr and Elka spent with him, made them more mature. Huelle's novel is a diversified work which may be interpreted of different levels: as a novel of manners, a political novel, an initiation novel, but also a messianic novel. A thorough reading of Weiser Dawidek confirms these interpreting strategies. Huelle's book constitutes a record of Polish People's Republic era whit the emphasis to the time when Solidarity was born and the traumatic events that took place after the martial law was estabished. Huelle's further writing are based on the esthetical solutions and issues that were indicated in Weiser Dawidek. Huelle is an author of novel, dramas, stories and poems. In spite of such genre diversity, Huelle remains the writer of a few subjects - one of which is Gdansk and the way in which history influences people's live. The author especially starts interactions whit the greates European literature, such as Gunter Grass, Thomas Mann or Bohumil Hrabal works.
Afiliacja: Wydział Filologiczny UwB
URI: http://hdl.handle.net/11320/3128
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.