REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3107
Tytuł: Chodź ucieknijmy…, czyli rzecz o akademickim nieposłuszeństwie
Inne tytuły: “Let’s run away …”: a paper on academic disobedience
Autorzy: Jaskulska, Sylwia
Motyl, Karol
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe
parametryzacja
nieposłuszeństwo obywatelskie
higher education
parametrization
civil disobedience
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 138-150
Abstrakt: Celem tekstu jest ukazanie problemów związanych z procesem przemian w szkolnictwie wyższym, szczególnie z parametryzacją, której przedmiotem staje się naukowy dorobek akademików. Wśród dających się zaobserwować reakcji środowiska na tę sytuację, godną uwagi jest postawa, którą na wzór terminu „obywatelskie nieposłuszeństwo” autorzy tekstu nazywają nieposłuszeństwem akademickim. Przywołane w tekście przykłady dotyczą działań, które są wyrazem niegodzenia się z rzeczywistością i szukania dróg jej zmiany, co – w myśl wniosków, do których dochodzą autorzy – jest przywilejem i obowiązkiem naukowców.
The purpose of the text is to show the problems associated with the process of changes in higher education, in particular parametrization that takes the academic achievements of scholars as its object. Among the reactions to that situation in academic circles, there is the attitude similar to “civil disobedience”. Examples, which are given by the authors, relate to actions that express disagreement with reality and search for ways to change it. In accordance with the conclusions of the text, this attitude is the privilege and duty of scientists.
Afiliacja: Sylwia Jaskulska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Karol Motyl - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
E-mail: Sylwia Jaskulska: jaskulsk@amu.edu.pl
Karol Motyl: k.motyl@ajd.czest.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3107
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.13
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons