REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3067
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPołomka, Jakub-
dc.contributor.authorZalesko, Marian-
dc.date.accessioned2015-07-14T08:08:37Z-
dc.date.available2015-07-14T08:08:37Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 166-177pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3067-
dc.description.abstractW Polsce od czasu rozpoczęcia transformacji gospodarczej w 1989 roku mamy do czynienia z ciągle narastającym (w niektórych latach gwałtownie) długiem publicznym. Jest to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ponieważ może doprowadzić do jego niewydolności finansowej. To negatywne zjawisko spowodowane reformami gospodarczymi, a w ostatnich latach wpływem światowego kryzysu finansowego oraz rosnących potrzeb budżetu państwa wymusza na sprawujących władzę dokonywanie zmian o charakterze instytucjonalnym (wprowadzanie nowych „reguł gry”) mających na celu ograniczanie wzrostu zadłużenia czy też jego redukcję. Niniejszy artykuł został poświęcony analizie wielkości długu publicznego w Polsce w latach 2000-2013. W pracy wskazano także na instytucjonalne możliwości ograniczania długu publicznego. Taki potencjał tkwi przede wszystkim w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki fiskalnej (transparentnej, skutecznej, efektywnej itd.). W przekonaniu autorów tekstu działania w tym zakresie mogą znacząco wpłynąć na osiągnięcie stabilizacji w sektorze finansów publicznych w naszym kraju.pl
dc.description.abstractEver since the beginning of the economic transformation in 1989, Poland has been struggling with constantly (and rapidly in certain years) growing public debt. This is very dangerous from the point of view of the functioning of the state and might lead to financial failure. This negative phenomenon, caused by economic reforms and in recent years the impact of the global financial crisis, forces governments to make changes of institutional nature (the introduction of new "game rules") aiming to curb debt growth or reduce its levels. This paper is focused on the analysis of the size of the public debt in Poland in the period 2000-2013. The authors also identify several institutional possibilities to limit the public debt. This potential lies primarily in a responsible fiscal policy (transparent, efficient, effective, etc.). The authors believe that action in this area can significantly contribute to the achievement of stability in the public finances of our country.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectdług publicznypl
dc.subjectdeficyt budżetowypl
dc.subjectprocedura budżetowapl
dc.subjectreguły fiskalnepl
dc.subjectniezależne instytucje fiskalnepl
dc.subjectpublic debtpl
dc.subjectbudget deficitpl
dc.subjectbudget procedurepl
dc.subjectfiscal rulespl
dc.subjectindependent fiscal institutionspl
dc.titleDług publiczny w Polsce – instytucjonalne możliwości jego redukcjipl
dc.title.alternativePublic debt in Poland: institutional capacity for reductionpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.01.73.14-
dc.description.EmailJakub Połomka: j.polomka@uwb.edu.pl; Marian Zalesko: mzalesko@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationJakub Połomka – Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; Marian Zalesko – Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstokupl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Polomka_Zalesko.pdf211,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.