REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3061
Tytuł: Polityka innowacyjna – inteligentny interwencjonizm?
Inne tytuły: Innovation policy: smart interventionism?
Autorzy: Nazarko, Łukasz
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna
interwencjonizm
inteligentna specjalizacji
foresight
innovation policy
interventionism
smart specialisation
foresight
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 85-96
Abstrakt: W artykule dokonano analizy podstaw teoretycznych i ideologicznych polityki innowacyjnej. Poddano refleksji relacje pomiędzy polityką innowacyjną a innymi politykami państwa: naukową, technologiczną, przemysłową, przedsiębiorczości. Wskazano na rolę polityki innowacyjnej w koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz poddano krytycznej analizie związek tych dwóch pojęć. Ukazano, w jaki sposób można wzmocnić potencjał antycypacyjny polityki innowacyjnej za pomocą foresightu.
Theoretical and ideological underpinnings of the concept of innovation policy are analysed in this paper. Relations between innovation policy and other national policies such as science, technological, industrial, and entrepreneurship policies are reflected upon. The role of innovation policy in the concept of smart specialisation is underlined and critically examined. The paper points at foresight as an instrument of strengthening the anticipatory potential of innovation policy.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: l.nazarko@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3061
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Nazarko.pdf310,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)