REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3059
Tytuł: Wielowymiarowa analiza efektywności instytucjonalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w relacji do standardów OECD
Inne tytuły: Multivariate analysis of institutional effectiveness in Central European countries in relation to OECD standards
Autorzy: Balcerzak, Adam P.
Słowa kluczowe: system instytucjonalny
analiza wielowymiarowa
globalna gospodarka oparta na wiedzy
institutional system
multivariate analysis
global knowledge-based economy
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 51-63
Abstrakt: Artykuł jest poświęcony mierzeniu efektywności systemów instytucjonalnych krajów wysoko rozwiniętych w kontekście ich adekwatności do wymagań globalnej gospodarki wiedzy. Celem artykułu jest w szczególności ewaluacja w tym względzie krajów grupy wyszehradzkiej w relacji do krajów OECD. W pierwszej części artykułu omówiono na gruncie ekonomii instytucjonalnej najważniejsze czynniki determinujące możliwości kraju w zakresie wykorzystania potencjału rozwojowego gospodarki opartej na wiedzy. Następnie przeprowadzono badanie taksonomiczne dla krajów OECD obejmujące okres 1995-2010. W badaniu zastosowano procedurę porządkowania liniowego, bazującą na metodzie wzorca rozwoju Hellwiga. Wykorzystano dane z bazy Instytutu Frasera, tworzonej na potrzeby międzynarodowego badania zakresu wolności gospodarczej.
The paper is devoted to measuring the effectiveness of institutional systems of developed countries in terms of their relevance to the requirements of the global knowledge-based economy. The major aim of the paper is to evaluate the results recorded for the states associated in the Visegrád Group, in comparison with those achieved by the OECD countries. The first section discusses the most important factors determining the ability of a country to take advantage of the development potential of the knowledge-based economy. The analysis was based on the principles of institutional economics. Then taxonomic examination for the OECD countries, covering the period 1995-2010, was performed, using linear ordering, a procedure based on Hellwig’s method of development pattern. Data from Fraser Institute database, created for Economic Freedom of the World Report, were used.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: apb@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3059
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Adam Balcerzak.pdf248,49 kBAdobe PDFOtwórz
05_Adam Balcerzak-tabele.pdf85,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)