REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3057
Tytuł: Społeczna gospodarka rynkowa a globalizacja – współczesne uwarunkowania założeń polityki gospodarczej
Inne tytuły: Social market economy and globalisation: contemporary determinants of economic policy assumptions
Autorzy: Miszewski, Maciej
Słowa kluczowe: społeczna gospodarka rynkowa
globalizacja
integracja gospodarcza
rynek pracy
social market economy
globalisation
economic integration
labour market
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 27-39
Abstrakt: Autor rozważa podstawowe cechy modelu społecznej gospodarki rynkowej, traktowanej jako alternatywa wobec neoliberalnego modelu polityki gospodarczej. Wskazuje na potrzebę uzupełnienia tego modelu uwzględniającą zmiany, które zachodzą we współczesnej gospodarce w związku z jej globalizacją. Wskazuje również na negatywne konsekwencje wyzwań globalizacyjnych, w szczególności problemy, jakie wynikają z globalizacji dla instytucji państwa.
The author studies the fundamental features of the social market economy model, which is treated as an alternative to the neoliberal approach to economic policy. He indicates the necessity to complement this model with account of the changes taking place in the contemporary economy as a result of increasing globalisation. The author also points out the negative consequences of globalisation challenges, particularly the problems faced by state institutions.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: e.m.miszewscy@pro.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3057
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Maciej Miszewski.pdf209,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)