REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3038
Tytuł: A Clash of Civilizations? U.S. Army, Italian Women and the Gender Shock of 1943–1945
Inne tytuły: Zderzenie cywilizacji? Amerykańska armia, włoskie kobiety i Gender Shock lat 1943–1945
Autorzy: Podemski, Piotr
Data wydania: 2014
Data dodania: 24-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 12, 2014, s. 203-224
Abstrakt: W latach 1943–1945 Włochy znalazły się w stanie de facto wojny domowej i podwójnej okupacji, niemieckiej – na Północy i alianckiej – na Południu. Wbrew faszystowskiej propagandzie głoszącej przyrodzone Włochom męstwo oraz wyższość ich rasy, oznaczało to dla pokonanego narodu status pogardzanego i bezsilnego świadka triumfu alianckich armii, w pamięci zbiorowej symbolizowanych przez postać czarnoskórego żołnierza amerykańskiego. Podczas gdy włoscy mężczyźni pozostawali – fizycznie jako jeńcy wojenni lub przynajmniej symbolicznie jako bierni obserwatorzy – nieobecni w przestrzeni publicznej, to na włoskie kobiety spadł ciężar zapewnienia członkom swych rodzin minimum środków niezbędnych do przeżycia, poprzez szeroką gamę kontaktów z mężczyznami w alianckich mundurach. W warunkach konserwatywnego i patriarchalnego dotąd włoskiego Południa, zwłaszcza Neapolu znanego Amerykanom jako „przyczółek dziwek” (ang. bitchhead), spowodowało to głęboki szok kulturowy związany z nagłymi przemianami dotychczasowych ról społecznie i kulturowo przypisanych płci ( gender shock) oraz doznaną fizyczną i symboliczną przemocą (gwałt, wymuszona okolicznościami prostytucja czy małżeństwo). Obficie dostępne włoskie i amerykańskie źródła, otwierając różnorodne perspektywy badawcze, kreślą obraz wydarzeń lat 1943–1945 jako wyraźnego kryzysu dotychczasowej tożsamości tak włoskiej, jak i amerykańskiej w kontekście dla obu stron moralnie destrukcyjnych, gdyż dalekich od łatwej jednoznaczności, doświadczeń wojennych. Z punktu widzenia gender studies przykład włoski stanowi ciekawy przypadek szerszego problemu, określanego jako geopolitics of sex , politycznego wymiaru kształtowania przez amerykańskie dowództwo relacji pomiędzy żołnierzami a kobietami na obszarze działań wojennych II wojny światowej. W kontekście zimnowojennym widać natomiast wyraźnie, że szok i upokorzenie lat 1943–1945 stanowi kulturowe tło dla statusu Włoch jako „zamrożonej demokracji” – bezbronnego kraju pozostającego pod kuratelą Stanów Zjednoczonych, ale i ujawniającego głębokie pokłady anty-amerykanizmu.
Afiliacja: University of Warsaw
URI: http://hdl.handle.net/11320/3038
DOI: 10.15290/bth.2014.12.12
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2014, tom 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_12_2014_Podemski.pdf196,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.