REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3031
Tytuł: Hugh S. Gibson’s diplomatic service in Poland after the First World War
Inne tytuły: Hugh S. Gibson i jego praca na placówce dyplomatycznej w Warszawie po I wojnie światowej
Autorzy: Parafianowicz, Halina
Data wydania: 2014
Data dodania: 23-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 12, 2014, s. 159-174
Abstrakt: Hugh S. Gibson był pierwszym przedstawicielem dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych w Polsce po I wojnie światowej. Jako poseł kierował amerykańską placówką dyplomatyczną Warszawie w latach w latach 1919–1924. Był profesjonalistą, dobrze zorientowanym – o czym świadczą jego raporty dyplomatyczne – w realiach polityczno-gospodarczych II RP oraz Europy Środkowo- Wschodniej. Nawiązał i rozbudował kontakty z polskimi elitami rządowymi, zwłaszcza z Ignacym Paderewskim. Odegrał ważną rolę w tworzeniu zespołu poselstwa i rozwoju stosunków polsko-amerykańskich w szczególnie trudnym okresie powojennym. Amerykański dyplomata wykazywał sporo zrozumienia i życzliwości wobec Polski, choć z czasem rozczarował się i zdystansował wobec wielu spraw kraju swego urzędowania.
Afiliacja: University of Bialystok. Faculty of History and Sociology
URI: http://hdl.handle.net/11320/3031
DOI: 10.15290/bth.2014.12.09
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Białostockie Teki Historyczne, 2014, tom 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_12_2014_Parafianowicz.pdf157,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.