REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3030
Tytuł: Relacje małżeńskie zaklęte w listach – Jadwiga i Tadeusz Korzon
Inne tytuły: Marital relations conjured in letters – Jadwiga and Tadeusz Korzon
Autorzy: Religa, Ilona
Data wydania: 2014
Data dodania: 23-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 12, 2014, s.151-157
Abstrakt: The article contains information about Jadwiga and Tadeusz Korzon’s personal relations and family. This analysis was conducted on the basis of the spouses’ correspondence, the historian’s autobiography and memoirs. Apart from being a basic form of communication for the spouses, a considerable number of preserved letters constitutes material for the analysis of mutual relations between them, with special emphasis on private, sometimes very personal and intimate confessions, desires and partners’ attitudes to each other. This kind of communication, often saturated with emotions and specific language, became the basis and a primary carrier for general description of the title characters and their relationships, both personal and those relating to the family. Moreover, this text constitutes a sort of an introduction to general issues of epistolography at the turn of the twentieth century.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/11320/3030
DOI: 10.15290/bth.2014.12.08
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2014, tom 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_12_2014_Religa.pdf113,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.