REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3028
Tytuł: Stosowanie kary śmierci w amerykańskiej Armii Kontynentalnej w latach 1775–1783
Inne tytuły: Death penalty in the American Continental Army (1775–1783)
Autorzy: Niewiński, Łukasz
Słowa kluczowe: death penalty
Continental Army
Articles of War
Data wydania: 2014
Data dodania: 23-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 12, 2014, s. 117-129
Abstrakt: All armies, both contemporary ones and those functioning in the past, have always functioned due to observance of inner discipline. It was also true about the Continental Army, which was created under the Continental Congress resolution of June 14, 1775. George Washington was nominated its Commander and he fulfilled this function throughout the period of the war. The aim of the first part of the article is to discuss military legal acts sanctioning death penalty, which were issued by colonists in the war years (1775–1783). Another goal is to answer the question where the patterns of regulations concerning crimes carrying a penalty of capital punishment, if these crimes were committed by military men, were taken from and how US policy changed in this respect during the war. The other part of the article analyses cases of death penalty issued by American military courts and recapitulates the catalogue of crimes carrying a death penalty which were committed by soldiers of the Continental Army. It is also indicated which crimes were the most frequently punished by the death penalty.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny
Sponsorzy: Artykuł został napisany dzięki stypendiom uzyskanym przez autora w John F. Kennedy Institute for North American Studies – Freie Universität Berlin i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2013 r.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3028
DOI: 10.15290/bth.2014.12.06
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Białostockie Teki Historyczne, 2014, tom 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_12_2014_Niewinski.pdf143,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.