REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/296
Tytuł: Literackie fizjonomie Wilna czasów Kraszewskiego z Litwą w tle. Przegląd problematyki w świetle najnowszego stanu badań
Inne tytuły: Literary Physiognomies of Vilnius from the Times of Kraszewski with Lithuania in the Background. A Survey of the Subject in the Light of Newest Research
Autorzy: Lul, Marcin
Słowa kluczowe: literary topography
Lithuania
Vilnius
Józef Ignacy Kraszewski
topografia literacka
Litwa
Wilno
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 135-145
Abstrakt: The article has the character of a survey. It covers the work of historians of literature who devote their research to the subject of Vilnius and its topography in the works by Kraszewski (Inesa Szulska, Tadeusz Bujnicki, Iwona Węgrzyn, Ewa Owczarz), published in the years 2009-2011. The survey ends with an analysis of the 'Vilnius' chapter of 'Obrazy litewskie' by Ignacy Chodźka (the memories from 1840-1850 in the new edition edited by Monika Stankiewicz-Kopeć).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/296
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.10
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10-Lul.pdf106,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.