REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2946
Tytuł: Polska, ZSRR i Rosja w XX wieku - przegląd piśmiennictwa polskiego za lata 2003-2006 (wybór)
Inne tytuły: Poland, USSR and Russia in XX century - a survey of Polish literature for 2003-2006 (selection)
Польша, СССР и Россия в Хх веке - осмотр польской печати за 2003-2006 гг. (избранное)
Autorzy: Boćkowski, Daniel
Słowa kluczowe: bibliografia
noty bibliograficzne
Polska a Rosja - XX w.
Polska a ZSRR
Rosja a Polska - XX w.
ZSRR a Polska
Data wydania: 2006
Data dodania: 10-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 16, 2006, s. 473-487
URI: http://hdl.handle.net/11320/2946
DOI: 10.15290/sp.2006.16.14
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2006, tom XVI
Varia (ISoc)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_16_Bockowski [noty bibliogr].pdf1,71 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.