REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2898
Tytuł: Рационализация льгот в общественном секторе
Autorzy: Davydzenka, Leanid
Słowa kluczowe: altruism
addressed welfare services
phenomenology of concessions
social security
social cooperation
альтруизм
адресная социальная помощь
феноменология льгот
социальная защита
общественное сотрудничество
Data wydania: 2014
Data dodania: 28-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 5 (71) 2014, s. 219-235
Abstrakt: The article provides systematized principles of welfare services aimed at societies in different countries. In the world, various models of welfare services are in operation; they differ in the sources of funds and ways of assistace and protection of the country's population. The phenomenology of concessions reflects their historical coherence or correlation with such social motives as altruism, assistance, cooperation.
В статье систематизированы принципы социальной защиты населения в разных странах. В мировой практике существуют различные модели социальной защиты, которые отличаются источниками финансирования, способами поддержки и защиты населения. Феноменология льгот отражает их историческую когерентность (соотнесение) таким социальным мотивам, как альтруизм, помощь, сотрудничество.
Afiliacja: Университет у Белостоке
URI: http://hdl.handle.net/11320/2898
DOI: 10.15290/ose.2014.05.71.17
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 5(71)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
17_Leanid DAVYDZENKA.pdf269,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.