REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/284
Tytuł: Związek pomiędzy zależnością / niezależnością od pola danych a receptywnymi sprawnościami językowymi – wyniki badania korelacyjnego
Inne tytuły: The relationship between field dependence / field independence and receptive language skills – correlational research results
Die Beziehung zwischen der Abhängigkeit / Unabhängigkeit vom Datenfeld und rezeptiven Sprachfertigkeiten – Ergebnisse einer Korrelationsstudie
Autorzy: Jantarska, Anna
Słowa kluczowe: foreign language acquisition
individual learner differences
cognitive / learning style
field dependence
field independence
receptive language skills
reading comprehension
listening comprehension
correlational research
Fremdsprachenerwerb
individuelle Unterschiede der Lerner
kognitiver Stil / Lernstil
Abhängigkeit/ Unabhängigkeit vom Datenfeld
rezeptive Sprachfertigkeiten
Lese- und Hörkompetenz
Korrelationsstudie
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 109-115
Abstrakt: The following article presents the results of a correlational study, conducted in two age groups on a sample of 198 participants. The researcher analyzed the nature and strength of the relationship between the cognitive style of field dependence / field independence and the students’ performance in English reading and listening tests. Conclusions were drawn on the basis of the correlational diagrams and statistical analyses. Research findings confirm the need of individualized foreign language instruction, and, in particular, of a thorough analysis of learning styles.
Der Artikel stellt Ergebnisse einer Korrelationsstudie dar, die in zwei Altersgruppen von 198 Teilnehmern durchgeführt wurde. Man untersuchte das Vorhandensein und die Beziehung zwischen kognitivem Stil der Abhängigkeit / Unabhängigkeit vom Datenfeld und der Testergebnisse der Lese- und Hörkompetenz untersucht. Die Schlussfolgerungen hat man anhand der Auswertung der Korrelationsdiagramme und der durchgeführten Statistikanalysen formuliert. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung der Individualisierung des Fremdsprachenerwerbsprozesses, insbesondere tiefgründiger Analyse von Lernstilen.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
URI: http://hdl.handle.net/11320/284
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.05
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Jantarska.pdf520,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.