REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2814
Tytuł: Instytucja zmiany układu jako przejaw realizacji zasady słuszności na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego
Inne tytuły: The institution of changes in the agreement as a manifestation of the principle of equity under bankruptcy law
Autorzy: Pannert, Maciej
Słowa kluczowe: changes of the agreement
rebus sic stantibus clause
protection of creditors
Data wydania: 2014
Data dodania: 7-maj-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 17, 2014, s. 197-206
Abstrakt: This article concerns the institution of changes of the agreement regulated by Article 298-301 of bankruptcy and restructing law. The author makes a critical analysis of solutions de lege lata taking as a reference the principle of fairness and seeks to show that the restrictive conditions for the changes of the agreement under Article 298, are inadequate to the needs of the protection of creditors and thus the safety of trading.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2814
DOI: 10.15290/bsp.2014.17.16
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_17_2014_Pannert.pdf286,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.