REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2811
Tytuł: Zasady współżycia społecznego jako podstawa odmowy dokonania czynności notarialnej (uwagi na tle art. 81 Prawa o notariacie)
Inne tytuły: Principles of community life coexistence as a basis for refusal to perform notarial actions (remarks on Article 81 of Notary Law)
Autorzy: Matys, Justyna
Słowa kluczowe: Notary Law
principles of community life/social coexistence
moral and ethical norms
notary actions
notary’s preventative function
Data wydania: 2014
Data dodania: 7-maj-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 17, 2014, s. 155-168
Abstrakt: The duty of a notary is to perform notary actions in accordance with the law (Art. 2 § 2, Notary Law). Categorically, Art. 81, Notary Law, demands refusal to perform a notarial action when such action would be illegal. Doubts emerge, however, as to whether this refusal rule should only be followed when a legal transaction intended by the parties is inconsistent with statutory law or whether moral and ethical norms, defined as the principles of community life/social coexistence, should also be considered. Primarily, widening recognition of the grounds for refusal to prepare a notary, increases protection to the parties engaged in a legal transaction. The notary’s preventative function would become more efficient. A wider interpretation of the phrase “contrary to the law” is in accordance with Art. 58 § 2, Criminal Code, which introduces the sanction of absolute nullity for legal transactions contrary to the principles of community life coexistence.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2811
DOI: 10.15290/bsp.2014.17.13
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_17_2014_Matys.pdf313,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.