REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2802
Tytuł: Słuszność jako klauzula generalna w kodeksie cywilnym (z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego)
Inne tytuły: Equity as a general clause in the Civil Code (from the perspective of the Supreme Court)
Autorzy: Katner, Wojciech J.
Słowa kluczowe: the principle of equity
general clauses
the Supreme Court
Data wydania: 2014
Data dodania: 6-maj-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 17, 2014, s. 119-135
Abstrakt: The paper presents the important role played by the general clauses in the practice of law and the doctrine. The author presents the concept of a general clause, analyzes examples of general clauses in the Polish law, the legal literature, and in historical perspective. He draws attention to the constitutional aspect of the principle of equity, and goes on to discuss the importance of equity by analyzing the decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/2802
DOI: 10.15290/bsp.2014.17.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_17_2014_Katner.pdf327,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.