REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/280
Tytuł: Zalecenia dotyczące czytania książek beletrystycznych w polskich poradnikach czytelniczych z międzywojnia
Inne tytuły: Recommendations for reading fiction in Polish reading guides from the period between World War I and World War II
Указания относительно чтения беллетристических книг в польских читательских справочниках межвоенного периода
Autorzy: Nosek, Anna
Słowa kluczowe: reading guides
the period between World War I and World War II
recommendations for reading fiction
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 157-167
Abstrakt: The article describes a number of recommendations for the reading and reception of belletristic books in Polish reading guides from the period between World War I and World War II. The authors of the books from this period encouraged readers to choose only valuable books, to read systhematically but in moderation, to develop a critical approach to reading litarature, to internalise the content of the reading material, to participate in discussions about books and to keep a record of the books they have read in order to raise the effectiveness of reading fiction.
В статье выделены и описаны указания, касающиеся чтения, восприятия беллетристи- ческих книг в польских читательских справочниках, появив-шихся в период двадцати- летия между перовой и второй мировыми войнами. Их авторы склоняли читателей, между прочим, к отбору только ценных книг, к умеренности, систематичности в чтении, критическому восприятию литературы, интериоризации, участию в обсуждении книг и писанию дневника книг с целью повышения эффективности чтения художественной литературы.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/280
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.11
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Nosek.pdf146,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.