REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2713
Tytuł: Ranga nauczyciela plastyki i edukacji plastycznej w polskiej szkole – kierunki zmian
Inne tytuły: The rank of an art teacher and art education in a Polish school – direction of changes
Autorzy: Kunat, Beata
Słowa kluczowe: nauczyciel plastyki
edukacja plastyczna
polska szkoła
Data wydania: 2011
Data dodania: 15-kwi-2015
Wydawca: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Źródło: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, pod red. Agaty Cudowskiej, Białystok 2011, s. 418-425
Abstrakt: W artykule podjęłam próbę określenie rangi nauczyciela plastyki i edukacji plastycznej w polskiej szkole oraz wyznaczenia kierunków zmian w tym zakresie. Zwróciłam uwagę na zmieniającą się sytuację edukacji plastycznej w reformowanej polskiej szkole w ostatniej dekadzie (1999/2009) w aspekcie ramowych programów nauczania plastyki, wprowadzenia przedmiotu „sztuka” oraz określenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli plastyki. Próbowałam odnaleźć przyczyny deprecjonowania przedmiotów artystycznych w polskiej szkole, a przede wszystkim niedoceniania wychowania plastycznego w wielostronnym rozwoju osobowości uczniów oraz roli jaką powinien odgrywać nauczyciel plastyki w procesach edukacyjnych. Dokonałam wstępnej diagnozy aktualnych postaw i oczekiwań absolwentów podlaskich szkół wobec plastyki jako przedmiotu kształcenia szkolnego oraz nauczycieli plastyki, na podstawie których sformułowałam wnioski dotyczące zmian w zakresie zwiększenia rangi nauczyciela plastyki i edukacji plastycznej w polskiej szkole.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2713
ISBN: 978-83-61209-54-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons