REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2671
Tytuł: Jak głosić Jezusa Chrystusa w dobie nowej ewangelizacji?
Inne tytuły: How to Preach Jesus Christ in The Era of The New Evangelization?
Autorzy: Śmigiel, Wiesław
Słowa kluczowe: przepowiadanie
ewangelizacja
nowa ewangelizacja
głoszenie Jezusa Chrystusa
przekaz Dobrej Nowiny
homilia
język religijny
preaching
evangelization
the new evangelization
preaching Jesus Christ
message of the Good News
homily
religious language
Data wydania: 2014
Data dodania: 2-kwi-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 159-169
Abstrakt: The main task of the Church is to reach out to man with a message of God who saves an individual through Jesus in the Holy Spirit. If preaching the eternal Word – Jesus is the primary obligation of the Church to man and man is able to open himself to it, the question is: how to get this truth through to every man? To find the answer, one should refer to theology, and, above all, widely understood pastoral theology. Time and space and all the sociocultural context is a subject to constant change. It also determines the way of talking of Christ, which varies depending on the quality, depth and scope of these changes . It is particularly important in the era of the new evangelization, when changeability has become one of the features of the modern world.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: Bp WIESŁAW ŚMIGIEL – biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, pracownik Katedry Teologii Pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2671
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.11
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Smigiel.pdf215,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)