REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2670
Tytuł: João Paulo II e a missão da Polónia na Europa unida
Inne tytuły: Jan Paweł II a misja Polski w zjednoczonej Europie
Autorzy: Zatyka, Marcin
Słowa kluczowe: Karol Wojtyła
João Paulo II
Igreja Católica
Polónia
União Europeia
integração europeia
Jan Paweł II
Kościół katolicki
Polska
Unia Europejska
integracja europejska
Data wydania: 2014
Data dodania: 2-kwi-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 147-158
Abstrakt: Już w pierwszych swoich wystąpieniach kierowanych po wyborze na papieża Karol Wojtyła przypominał rodakom o położeniu Polski w centrum skonfliktowanej wówczas Europy. Temat podzielonego na dwa bloki kontynentu przewijał się w czasie niemal całego pontyfikatu Jana Pawła II, także po upadku „żelaznej kurtyny”, do którego w dużym stopniu sam się przyczynił. Kościół katolicki nie pozostał obojętny na zapoczątkowany po 1989 roku proces integracji państw byłego Bloku Wschodniego ze starymi demokracjami Europy Zachodniej. Obrany przez polskie elity polityczne kurs na zjednoczenie ze strukturami unijnymi otrzymał poparcie zarówno rodzimej hierarchii kościelnej, jak i Jana Pawła II. W trakcie swoich wystąpień, w tym podczas pielgrzymek do ojczyzny, przypominał on o konieczności realizowania przez Polaków ewangelizacyjnej misji w Europie. Jej jedność definiował jako wspólnotę ducha, podkreślając znaczenie tradycji oraz kultury chrześcijańskiej i umniejszając równocześnie aspekt ekonomiczny integracji europejskiej.
Nota biograficzna: Dr MARCIN ZATYKA – politolog, dziennikarz, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Nowego w Lizbonie. Współautor książek "Ekumeniczna Wspólnota z Taizé" (Ząbki 1999) oraz O tym, co najważniejsze (Warszawa 2004). Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „The Warsaw Voice” i „Relações Internacionais”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2670
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.10
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Zatyka.pdf229,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.