REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2658
Tytuł: Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i przerywania ciąży
Inne tytuły: The Influence of The Religiousness of Engaged Couples on Their Views Regarding Conception Control and Abortion
Autorzy: Kamiński, Krzysztof
Słowa kluczowe: małżeństwo
narzeczeni
życie seksualne
antykoncepcja
aborcja
marriage
engaged couples
sex life
contraception
abortion
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 101-114
Abstrakt: The main purpose of marriage ought to be active love, in other words, procreation- oriented fertile love. One notices, however, that the moral and social norms regarding this issue have presently undergone a far-reaching process of individualisation, as a result of which sexual functions have been separated from parental-reproductive ones. The following article sets out to present certain changes in the mentality of young people who are soon to be married with regard to conception control and abortion. The position of the Catholic Church on these matters is not acknowledged and frequently questioned by engaged couples. The sociological analysis shows that the moral consciousness of the Polish youth is undergoing a slow process of secularisation.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Nota biograficzna: Ks. mgr lic. KRZYSZTOF KAMIŃSKI – kapłan Archidiecezji Białostockiej; absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2005 roku otrzymał tytuł magistra teologii; od 2009 roku na studiach z zakresu socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2011 roku uzyskał tytuł licencjata socjologii; obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2658
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.07
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Kaminski.pdf247,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.