REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2657
Tytuł: Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality
Inne tytuły: Argumentacja antropologiczna w międzywyznaniowej dyskusji nad homoseksualnością
Autorzy: Składanowski, Marcin
Słowa kluczowe: homosexuality
gender justice
ethics
ecumenism
ecumenical dialogues
homoseksualność
sprawiedliwość płciowa (genderowa)
etyka
ekumenizm
dialogi ekumeniczne
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 89-100
Abstrakt: Tekst koncentruje się na antropologicznym fundamencie zagadnienia homoseksualności poruszanego we współczesnej teologii ekumenicznej oraz w dialogach międzykościelnych. Okazuje się, że adekwatne rozwiązanie istniejących między denominacjami rozbieżności w nauczaniu etycznym nie jest możliwe jedynie na poziomie wyznaniowej doktryny etycznej (moralnej), lecz musi sięgać do jej antropologicznych fundamentów. Wydaje się zresztą, że nowy język używany zarówno przez poszczególne denominacje chrześcijańskie, jak też przez gremia ekumeniczne w odniesieniu do zjawiska homoseksualności ma swoje korzenie właśnie w świadomości, iż koncentracja na nauczaniu moralnym bez pogłębienia jego podstawy antropologicznej nie pozwoli chrześcijanom na adekwatne ujęcie tegoż zjawiska oraz na dialog ze współczesną kulturą zachodnią, coraz bardziej otwarcie odrzucającą klasyczne chrześcijańskie zasady etyczne. Artykuł naświetla najpierw znaczenie problemu homoseksualności dla samego ruchu ekumenicznego. W dalszym etapie przedstawia wybrane wypowiedzi dialogowe na temat homoseksualności. Następnie wypowiedzi te wraz z treściami obecnymi we współczesnej debacie teologicznej stają się podstawą do ukazania typologii argumentacji antropologicznej.
Afiliacja: The John Paul II Catholic University of Lublin
Nota biograficzna: Ks. dr hab. MARCIN SKŁADANOWSKI – adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej KUL i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie; główne obszary badań naukowych: problemy etyczne we współczesnym dialogu ekumenicznym, antropologia ekumeniczna, katolickie zasady ekumenizmu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2657
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.06
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Skladanowski.pdf224,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.