REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2655
Tytuł: Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku
Inne tytuły: Awareness of personal beliefs spouses with higher and a lower level of satisfaction with their relationship
Autorzy: Dakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: psychotransgresjonizm
sieciowa teoria osobowości
psychon osobisty
świadomość osobistych przekonań
zadowolenie z małżeństwa
psychotransgressionism
network theory of personality
personal psychon
awareness of personal beliefs
satisfaction with marriage
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 75-88
Abstrakt: 200 married couples were studied using The Questionnaire Chosen Marriages and constructed in accordance with psychotransgressive network theory of personality Test Conscious Personal Beliefs. Were isolated of them two groups of 100 spouses with higher and lower levels of satisfaction with their relationship. Comparative analysis of the results showed that husbands and wives with higher levels of satisfaction with their relationship have a much greater awareness of personal beliefs than husbands and wives with a lower level of satisfaction with the marriage. The obtained result encourages further exploration of psychological determinants of the success of the marriage in the psychotransgressive mainstream, paying attention to the specificity of the effect of other psychons and their network interdependence.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Dr ANDRZEJ DAKOWICZ – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii (1999 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Współzałożyciel i kierownik Podyplomowych Studiów Wychowania do Życia w Rodzinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Rzeczoznawca na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej kwalifikujący środki dydaktyczne w zakresie modułu wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacji. Przez dwie kadencje (w latach 2000-2006) przewodniczący Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu psychologii, m.in. "Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji" (2000) i "Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych" (2004).
URI: http://hdl.handle.net/11320/2655
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.05
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Dakowicz.pdf230,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.