REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2651
Tytuł: Człowiek i historia. Piotra Czaadajewa poszukiwania wiary i wizja Królestwa Bożego
Inne tytuły: Man and History. Piotr Czaadajew’s Search for Faith and The Vision of The Kingdom of God
Autorzy: Jedliński, Marek
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo
katolicyzm
Królestwo Boże
historia
Rosja
Christianity, Catholicism
the Kingdom of God
history
Russia
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/2, 2014, s. 7-24
Abstrakt: The aim of the article is an analysis of the life and philosophical output of Piotr Czaadajew – the chief representative of the so-called Golden Age of the Russian culture. Czaadajew’s viewpoints represent the whole of Russian religious and philosophical thought that has placed the issue of an individual and history first. Czaadajew was the first Russian philosopher to pose the question of the sense of Russia’s existence against the broad ideological background of Christian tradition. According to him, only Catholicism was the power that created history and was able to bring mankind closer to the realization of the Kingdom of God on the earth. His demand to build the Kingdom of the Lord immediately relates to his personal attempts to find a sort of an order in the faith in God. Czaadajew – a melancholic and would-be suicide, saw in Christianity a horizon of hope for both an individual and mankind.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Dr MAREK JEDLIŃSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2013 roku adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autor prac naukowych z obszaru kultury rosyjskiej i rosyjskiej myśli religijno-filozoficznej oraz kilkunastu przekładów (m.in. Rosyjskiej idei Włodzimierza Sołowjowa). Zakres zainteresowań naukowych obejmuje m.in. teologię prawosławną srebrnego wieku kultury rosyjskiej (XIX/XXw.), współczesnego renesansu religijno-filozoficznego oraz myśl ekumeniczną.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2651
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.2.01
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.2_2014_Jedlinski.pdf333,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.