REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2650
Tytuł: Komunijny wymiar integralności człowieka
Inne tytuły: Communial Dimension of Integrity of Man
Autorzy: Jagodziński, Marek
Słowa kluczowe: człowiek
ciało
dusza
integralność
komunikacja
komunia
unia hipostatyczna
zmartwychwstanie
spirit
integrity
communicatio
hypostatic union
resurrection
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 159-173
Abstrakt: Personal integration of man is expressed in the unity of his body and soul. The body is “great-symbol” of spirituality and the spiritual nature is the basis of interpersonal communication and communion. Anthropological bipolarity (spirit – body, male – female, single individual – community) creates communional tension, in which communional importance has body and soul of man. Communional integrity of man is revealed most fully in christological context - in the hypostatic union and resurrection of Jesus Christ.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Opis: Ks. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – teolog dogmatyk, zatrudniony w latach 2001-2013 w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu, obecnie w Katedrze Teologii Prawosławnej w Instytucie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologii KUL. Redaktor naukowy serii wydawniczych: „Radomska Biblioteka Teologiczna” (Wydawnictwo UKSW w Warszawie) i „Theologia Radomiensis” (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE). Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ważniejsze publikacje: "Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ", Radom 2002; "Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne", Warszawa 2008; "Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ", Kraków 2009; I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), "Wobec nowego ateizmu", Warszawa 2011; "Eklezjalne kształty komunii", Radom 2012; "Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej", Radom 2013; "Misje: teologia – historia – rzeczywistość", Radom 2013.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2650
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.1.09
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Jagodzinski.pdf247,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.