REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2645
Tytuł: Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia
Inne tytuły: The Phenomenon of Self-Organisation as An Element of The Evolution of Life
Autorzy: Chorąży, Mieczysław
Słowa kluczowe: samoorganizacja
system
ewolucja
naturalna selekcja
self-organization
system
evolution
natural selection
Data wydania: 2014
Data dodania: 31-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 35-57
Abstrakt: The phenomenon of self-organization of matter is well known in physics and chemistry, and for a few decades, we have had evidences that self-organization is an essential element of building structures and functions in living systems. Presumably the process of self-organization has taken place in shaping the chemical prebiotical structures and then in organizing them and forming in complex systems exhibiting the attributes of life. In this essay the author presents the basic features of self-organization, examples of self-organization on chemistry and biology and the basic elements of the functioning of complex systems, where self-organization is the primary agent of action. The phenomenon of self-organization is a new element in the discussion on the evolution of the living world and poses a challenge for the concept of natural
Afiliacja: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
Opis: Prof. dr hab. n. med. MIECZYSŁAW CHORĄŻY – absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 1952 pracuje w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Przez 32 lata był kierownikiem Zakładu Biologii Nowotworów. W latach 1973-91 był jednym z pełnomocników dyrektora Instytutu do spraw rozbudowy Centrum Onkologii w Gliwicach. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Katowicach. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Obszar zainteresowań: biologia i biologia molekularna raka, struktura DNA, mutagenne i uszkadzające chromosomy/DNA działanie zanieczyszczeń powietrza, biologia systemów. Były członek rad naukowych kilku instytutów badawczych, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Honorowy Obywatel Miasta Biała Podlaska.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2645
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.1.02
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Chorazy.pdf274,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.