REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2635
Tytuł: Antropologiczne granice ekonomii
Inne tytuły: Anthropological Boundaries of Economics
Autorzy: Wnorowski, Henryk
Słowa kluczowe: ekonomia
homo oeconomicus
wolność gospodarcza
kryzys
wartości fundamentalne
odpowiedzialność
economics
homo oeconomicus
economic freedom
crisis
fundamental values
responsibility
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 13/1, 2014, s. 105-115
Abstrakt: The purpose of the article is to review the hypothesis that economics as a science, at least in its utilitarian aspects, encounters certain anthropological boundaries that limit its effectiveness. The author starts his argumentation with the outlining of historical context of contemporary economics, with particular regard to the concept of homo oeconomicus. Then he argues that cultural hegemony of the Western civilisation has made the concept of economic man believable. If so, the fundamental question is what are the sources of the problems of contemporary economies? Is it possible that economics as a scientific discipline cannot answer the questions of the causes of the crisis we are observing today? In his answering the question, the author points out two reasons: – The split between economy and traditional Christian values. The author quotes a Chinese government economist Zhao Xiao – the author of an essay Market economies with Churches vs. Market Economies Without Churches, in which he formulates a thesis that the source of the Wester economic success results from the fear of the Last Judgement. ‘Market economy is effective, as it prevents one from idleness, but can also encourage people to lie and hurt others . Therefore it requires moral support’. And this is guaranteed only by Christianity. – Weakening the importance of responsibility in economic and political activity in today’s economy.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Opis: Prof. zw. dr hab. HENRYK WNOROWSKI – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Autor licznych publikacji z zakresu nauk ekonomicznych m.in. "Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 90-tych" (2000), "Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce : testowanie krzywej Laffera" (2010), "Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej" (2011), "Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym" („Gospodarka Narodowa”, 2010), "Excise Tax Revenue on Spirits in Poland : An Attempt for Laffer Curve Theory Verification" („Optimum”, 2012), "Poszukiwanie najbardziej pożądanych cech menedżera w warunkach kryzysu" („Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013), "Assorted Methods of Making of Pricing Decisions in an Enterprise" („Studies in Logic”, „Grammar and Rhetoric”, 2014).
URI: http://hdl.handle.net/11320/2635
DOI: 10.15290/rtk.2014.13.1.05
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2014, tom XIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_13.1_2014_Wnorowski.pdf216,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)