REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2626
Tytuł: Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland
Inne tytuły: Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce
Autorzy: Etel, Maciej
Słowa kluczowe: entrepreneur
economic activity
entrepreneurial activity
legalisation of economic activity
economic activity regulation
obligations of entrepreneurs
economic activity regulation
starting and running a business by foreign entities
supervision of an entrepreneur’s economic activity
działalność gospodarcza
przedsiębiorca
legalizacja działalności gospodarczej
obowiązki przedsiębiorców
reglamentacja działalności gospodarczej
działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych
kontrola działalności gospodarczej
Data wydania: 2014
Data dodania: 24-mar-2015
Wydawca: Temida 2, Faculty of Law, Univeristy of Białystok
Seria: Białystok Law Books;Vol. 10
Abstrakt: This publication is devoted to the rules of undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland and discusses the following issues: a) regulatory senses of the terms entrepreneur and economic activity as well as presenting the classification of entrepreneurs, b) the system of legalisation of economic activity based foremost on the Central Records and Information on Economic activity and the register of entrepreneurs (KRS), c) basic obligations of entrepreneurs as well as prescripts and prohibitions binding the state (its authorities and institutions), d) the range and forms of economic activity regulation, e) supervision of an entrepreneur’s economic activity: basic rules and its subjective and objective scope as well as naming the inspecting authorities, f) rules of starting and running a business by foreign entities on the territory of the Republic of Poland, g) closing down a business as well as the institution of suspension (and resumption) of economic activity.
Publikacja poświęcona jest zasadom podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Omówione w niej zostały : a) normatywne znaczenia pojęć przedsiębiorca i działalność gospodarcza wraz ze wskazaniem na klasyfikacje przedsiębiorców, b) system legalizacji działalności gospodarczej oparty przede wszystkim na Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestrze przedsiębiorców KRS, c) podstawowe obowiązki przedsiębiorców oraz nakazy i zakazy wiążące państwo (jego organy i instytucje), d) zakres i formy reglamentacji działalności gospodarczej, e) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy – zasady podstawowe oraz jej zakres podmiotowy i przedmiotowy wraz ze wskazaniem na organy kontroli, f) reguły podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne na terytorium RP, g) zakończenie działalności gospodarczej wraz z instytucją zawieszenia (i wznowienia) działalności gospodarczej.
Sponsorzy: Publication financed within the project - fund of Research of Young Scientists BMN No. 535 (2012)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2626
ISBN: 978-83-62813-62-9
ISSN: 2083-9790
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Etel M., Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok 2014.pdfFull text669,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.