REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2616
Tytuł: Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści. Komunikat z badań
Inne tytuły: Actions for regional development in strategic documents of Polish universities: summary of research findings
Autorzy: Piotrowska-Piątek, Agnieszka
Słowa kluczowe: rozwój regionalny
uczelnie
analiza treści
współpraca
regional development
higher education institutions
content analysis
co-operation
Data wydania: 2014
Data dodania: 12-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (69) 2014, s. 195-206
Abstrakt: W niniejszym artykule zaprezentowano częściowe wyniki badań dotyczące obecności komponentu działań na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych szkół wyższych w Polsce. Wykorzystując jedną z metod badań niereaktywch – analizę treści, przedstawiono dostępne misje i strategie uczelni pod kątem kierunku oraz obszaru deklarowanych działań na rzecz rozwoju regionalnego.
The paper presents partial results of research on the presence of the question of regional development activities in the strategic documents of higher education institutions in Poland. Using a non-reactive method: content analysis, the author explores the available missions and strategies of universities in terms of the direction and the scope of pledged actions for regional development.
Afiliacja: dr Agnieszka Piotrowska-Piątek – Urząd Statystyczny w Kielcach
E-mail: a.piotrowska-piatek@stat.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2616
DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Agnieszka PIOTROWSKA.pdf213,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.