REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2613
Tytuł: Pomiar zrównoważonej konsumpcji
Inne tytuły: Sustainable consumption: measurement problems
Autorzy: Jaros, Barbara
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja
mierniki zrównoważonej konsumpcji
zrównoważony rozwój
sustainable consumption
sustainable consumption indicators
sustainable development
Data wydania: 2014
Data dodania: 12-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (69) 2014, s. 169-183
Abstrakt: Celem pracy jest przedstawienie problematyki pomiaru zrównoważonej konsumpcji na podstawie najnowszych badań w dziedzinie pomiaru zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów europejskiej polityki ochrony środowiska jest zrównoważona produkcja i konsumpcja (SCP –Sustainable Consumption and Production). Sustainable Consumption and Production zajmuje ważne miejsce w tzw. zielonej gospodarce (green economy), czyli takim rozwoju społeczno-gospodarczym, który w bardziej efektywny sposób realizuje cele zrównoważonego rozwoju. W pracy poddano analizie dostępną literaturę na temat mierników zrównoważonej konsumpcji zarówno polsko-, jak i angielskojęzyczną. W celu omówienia pomiaru postępu na drodze zrównoważonej konsumpcji wykorzystano m.in. raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA – European Environment Agency), dane Eurostatu oraz prace Głównego Urzędu Statystycznego.
The aim of the study is to present the issue of measuring sustainable consumption in the light of the latest research into sustainable development. Sustainable consumption and production (SCP) is one of the objectives of EU environmental policy. SCP occupies animportant place in the so-called green economy, i.e. socio-economic development that meets the objectives of sustainability more effectively. This paper examines the available literature, in both Polish and English, on measurement of sustainable consumption. In order to assess the progress towards reaching sustainable consumption, the author uses, inter alia, the reports of the European Environment Agency (EEA), Eurostat reports and the research outcomes obtained by the Polish Central Statistical Office.
Afiliacja: mgr Barbara Jaros – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
E-mail: bjaros@ietu.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2613
DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Barbara Jaros.pdf215,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.