REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2441
Tytuł: Irena Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wieku, Białystok 2013, ss. 630
Inne tytuły: Беларуска-польскi слоўнiк. Пад рэд. Т. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўскай- Бабiцкай, Т. Ясiньскай-Сохi, Варшава 2012, сс. 826
Ала Петрушкевiч, Наталля Арсеннева: Шлях да Беларусi. Манаграфiя, Мiнск 2013, сс. 180
Анна Саковiч, Беларуская лiтаратура Польшчы. Стылiстычна-жанравыя асаблiвасцi прозы “белавежцаў”, Беласток 2012, сс. 183
Autorzy: Twaranowicz, Halina
Słowa kluczowe: Галiна Тварановiч
анатацыi
adnotacje
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-sty-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 536-537
URI: http://hdl.handle.net/11320/2441
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Twaranowicz_[adnotacje].pdf64,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.