REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2422
Tytuł: Creating Public Aid Model in Poland
Autorzy: Szóstak, Ewa
Data wydania: 2009
Data dodania: 29-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 533-539
Abstrakt: Obecnie prawo Unii Europejskiej stanowi podstawę dla udzielania pomocy publicznej. Przepisy polskiej ustawy dotyczą jedynie kontroli procedur jej przyznawania i koordynacji działań właściwych organów, mianowicie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organów UE. Stały szybki rozwój Polski powoduje, że środki publiczne powinny być wydawane w sposób jak najbardziej efektywny, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane do krótkoterminowych politycznych celów albo być przeznaczone na cele socjalne lub lokalne. Co więcej, pomoc finansowa przyznana przedsiębiorstwom powinna stymulować rozwój technologiczny i ekonomiczny. Jak również – co wydaje się oczywistym – powinna być związana ze stałą długookresową polityką ekonomiczną.
Opis: Mgr Ewa Szóstak, tax administration officer (Poland)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2422
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.55
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Szostak.pdf194,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.