REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2413
Tytuł: The Reform of Customs System in Poland
Autorzy: Włodkowski, Kazimierz
Data wydania: 2009
Data dodania: 29-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 437-444
Abstrakt: Problemy związane z reformą systemu celnego w Polsce można podzielić na dwie grupy: pierwsza związana jest z przebudową administracji skarbowej, druga odnosi się do pozycji celników jako urzędników służby cywilnej. W rezultacie zmian przyjętych w 2002 r. wprowadzono trójpoziomową strukturę polskiej administracji celnej: główny poziom obejmuje naczelników urzędów celnych razem z odpowiednimi urzędami, drugi poziom składa się z dyrektorów izb celnych razem z odpowiednimi izbami, trzeci poziom jest tworzony przez ministra finansów razem z kierowanym przez niego ministerstwem. Od 2003 r. organy celne odgrywają podwójną rolę – z jednej są właściwe w sprawach z zakresu prawa celnego, z drugiej – jednocześnie są organami podatkowymi (choć nie wszystkie).
Opis: Dr Kazimierz Włodkowski, customs administration officer (Poland)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2413
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.46
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Wlodkowski.pdf252,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.